Ibn ´Uthaymîn bekräftar Sayyid Qutbs panenteism

Jag läste hans (Sayyid Qutb) förklaring till kapitlet ”al-Ikhlâs”. Han kommer med ett väldigt ord som motsätter sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik, ty hans förklaring tyder på att han talar enligt panenteismen.