Ibn ´Umars två första Raka´ât med imamens två sista

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/358)

508 – Min fader berättade för mig: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från ´Ubaydullâh som sade: Nâfi´ underrättade mig som sade:

Om Ibn ´Umar var två Raka´ât sen till bönen, läste han i de två sista Raka´ât ”al-Fâtihah” och en sura. Därefter satt han ned.”