Ibn ´Umars sömn innan ´Ishâ’

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/275)

390 – Jag frågade min fader om hadîthen där Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade sömn innan ´Ishâ’ och tal efter ´Ishâ’1. Undkommer man Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenelse om man efter bönen sitter och talar med sin familj för att sedan gå och lägga sig? Han svarade:

Han ska se till att inte vara uppe och tala efter ´Ishâ’. Och visserligen brukade Ibn ´Umar sova innan ´Ishâ’, men han såg till att någon kunde väcka honom.”

1Ahmad (4/420), al-Bukhârî (547) och Muslim (5/146).