Ibn ´Umars skägg och begravningsbön

Fråga: Det är allom bekant att ni anser att ett skägg inte får vara längre än ett grepp. Samtidigt anammar ni inte Ibn ´Umars lyftning av händer i samband med Takbîr i begravningsbönen? Är inte det motsägelsefullt?

Svar: Det är inte samma sak. I det första exemplet har vi ett uttalande från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salafs verkställelse av det uttalandet. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är allmänna men via Salafs praxis förstår vi att hans uttalande inte ska förstås oinskränkt.

Vad lyftning av händer beträffar, så har vi inget uttalande som förklaras liksom vi har med det allmänna skägguttalandet. Det finns alltså inget allmänt uttalande om lyftning av händer i samband med Takbîr i begravningsbönen för att vi ska kunna anse att Ibn ´Umars handling förklarar det. De båda frågorna är alltså olika varandra.

För det andra hade vi anammat handlingen om en till följeslagare hade gjort som Ibn ´Umar. Men i detta fall är han dels ensam om handlingen, dels nämner hadîtherna om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begravningsbön ingenting om lyftning av händer frånsett första Takbîr. Därför anammar vi inte Ibn ´Umars handling.

För det tredje var Ibn ´Umar inte ensam om att praktisera eller klargöra att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Låt skäggen växa.”

inte är oinskränkta. En annan följeslagare gjorde samma sak. Och precis som Ibn ´Umar var han med och återberättade hadîthen:

Låt skäggen växa.”

Bäggedera återberättar att skägget ska sparas oinskränkt om det så blir så långt att man släpar på det. Men deras förståelse av hadîthen ligger i deras praxis; de grep tag i sina skägg och klippte det som stack ut ur det. Det bevisar att de mottog denna praktiska Sunnah från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Lägg till det att efterföljarna praktiserade också det. Även imamer inom Sunnah och Fiqh gjorde så. En av dem var Imâm Ahmad (rahimahullâh) som handlade utmed Ibn ´Umars och Abû Hurayrahs handling. Enligt honom var det så de förstod hadîthen som de hade hört från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).