Ibn ´Umars Qunût

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/320-321)

453 – Jag frågade min fader om det är bättre att läsa Qunût året runt eller bara under Ramadhâns andra halva. Han svarade:

Det är harmlöst att läsa Qunût varje natt. Det är harmlöst att läsa Qunût hela året. Det är harmlöst att läsa Qunût bara under Ramadhâns andra halva.”

454 – Min fader berättade för mig: Ismâ´îl underrättade oss: Ayyûb underrättade oss, från Nâfi´ som berättade att:

Ibn ´Umar läste Qunût bara under Ramadhâns andra halva.”