Ibn ´Umars förståelse om skäggets längd väger tyngre än vår

Nyligen fick jag ett besök för första gången av en man som verkade dygdig. Vår broder Abû Ahmad var närvarande. Mannen hade ett mycket långt skägg. Till hans dygd och ödmjukhet hörde att vi hann knappt sätta oss förrän han började ställa frågor efter en kort introduktion. De flesta frågorna handlade om Hadîth. Efter en lång tid av frågor och svar, något vi alla drog nytta av, skojade jag lite med honom och sade:

”Om du kan ställa mig så många frågor, är det då möjligt att jag ställer dig en enda fråga?”

Han svarade naturligtvis positivt. Men jag sade till honom att se till att svara mycket precist. Jag sade:

”Har du någonsin läst i Sunnah att någon från Salaf som vi associerar oss med klippte sitt skägg?”

Min introduktion och påminnelse rann härmed ut i sanden. Han svarade nämligen att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Låt skäggen växa.”

Jag sade till honom:

”Må Allâh förlåta dig. Jag frågade dig om du kunde svaret, men du svarade inte mig om du visste eller inte visste. Du har bara svarat utmed det du har förstått från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Det är en annan fråga.”

Kortfattat ställde jag flera frågor och kom fram till att han inte kände till rapporteringarna som vi nämnde bortsett från Ibn ´Umars rapportering som är välkänd. Låt oss hålla oss till Ibn ´Umars rapportering och att han klippte skägget utmed en näve och du vet att Ibn ´Umar är en av dem som återberättade hadîthen:

”Låt skäggen växa.”

Här tillämpas de lärdas regel:

”Hadîthens återberättare begriper återberättelsen bättre än andra.”

Du som lever 1400 år efteråt säger att hadîthen är allmän medan han som hörde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga ”Låt skäggen växa” och såg honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med sina ögna ögon klippte sitt skägg. Därtill var Ibn ´Umar en av dem som lade störst vikt vid att följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inklusive det som vi kallar för ”traditionell Sunnah”. Det rapporteras hur han gick till ett träd för att urinera. Varför det? Jo, han sade att han hade sett sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) göra så… Hur kan denne följeslagare som är så mån om att följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inklusive hans vanliga företeelser höra sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga ”Låt skäggen växa” och se honom med egna ögon missförstå hadîthen tvärtemot dig på senare år som förstår den korrekt?