Ibn ´Umars böneutrop på kamel

Wakî´ berättade för oss: Sufyân berättade för oss: Nusayr berättade för oss:

Jag såg Ibn ´Umar sitta på en kamel och kalla till bön.” Sufyân sade: ”Såg du honom ha fingrarna i öronen?” Jag svarade: ”Nej.”