Ibn-ul-Qayyims recept och al-Arna’ûts arbete i ”at-Tibb an-Nabawî”

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 421

Fråga: I ”at-Tibb an-Nabawî” nämner Ibn-ul-Qayyim flera hadither utan att klassificera dem. Vad sägs om att ni kommenterar dem?

Svar: Det verkar som att Shu´ayb al-Arna’ût har kommenterat dem, även om han inte har gjort det som sig bör. Vissa bröder vill skriva en bok där de bara tar med autentiska hadither ur den boken. Det är bra. I vilket fall som helst, finns det flera recept i Ibn-ul-Qayyims bok som inte ska brukas. Man måste granska och titta närmre i sakfrågan.