Mer väntar hos Allâh

Publicerad: 2010-05-29
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 236

 

Det femte beviset: Allâh (´azza wa djall) sade:

”Där skall de få allt vad de önskar, och mer [väntar dem] hos Oss.”1

at-Tabarânî sade:

“´Alî bin Abî Tâlib och Anas bin Mâlik sade:

“Det vill säga att de tittar mot Allâhs (´azza wa djall) ansikte.”

Detta sade även flera av efterföljarna (Tâbi´ûn) som Zayd bin Wahb och andra.”

1 50:35