Ibn-ul-Haddâd – Qayrawâns Ahmad bin Hanbal

129 – al-Istiwâ’

Skriven av Ibn-ul-Haddâd al-Qayrawânî. Han hette Abû ´Uthmân Sa´îd bin Muhammad bin Subayh bin al-Haddad al-Maghribî al-Ghassânî al-Qayrawânî. Han föddes i Qayrawân 219 och dog 302.

Han var i Qayrawân det Ahmad var i Bagdad. Han försvarade Sunnah genom att avvisa Shî´ah just när de var under Fâtimiyyahs styre.

Först var han Mâlikî för att sedan bli Shâfi´î utan att följa blint. Han hade ingen uppfattning om en fråga utan bevis. Han brukade säga att Taqlîd hör till ett nedsatt intellekt eller brist på intresse.

adh-Dhahabî sade om honom:

”Han var Sahnûns kollega. Han var en Mudjtahid. Han var ett hav inom förgreningsfrågorna och en ledare inom det arabiska språket. Han hade insikt inom Sunnah. Han var en ledare inom Sunnah.”

Han sade bland annat:

”Det finns inget som hindrar en person från Allâh som viljan till att prisas och prestige.”