Ibn-ul-Djawzîs två personligheter

Fråga: Vad anser ni om Ibn-ul-Djawzîs bok ”at-Tabsirah”?

Svar: Jag känner inte till den. Vad handlar den om? Jag känner inte till den. Men Ibn-ul-Djawzî tar mycket lätt på hadîtherna som han nämner i sina böcker, särskilt de som handlar om tillrättavisningar, karaktärer och liknande. De kan vara svaga och påhittade. Det är i motsats till hans metod i boken ”al-Mawdhû´ât”. Han har två personligheter i den här sakfrågan. I boken ”al-Mawdhû´ât” är han mycket hård när han kritiserar hadîther; ibland är han så hård att han stämplar autentiska hadîther som påhittade. De lärda har i sin tur kritiserat honom hårt och till och med hänsynslöst. I alla andra böcker är han rena motsatsen. Där tar han lätt på saken och nämner hadîtherna utan att ange källa och dom, ty han nämner dem [oklart ljud]. Därför består hans böcker av många hadîther som inte får nämnas på grund av deras svaghet. Således bör personen som läser Ibn-ul-Djawzîs böcker tänka på det.

Han har exempelvis en bok vid namnet ”Talbîs Iblîs”. Den är mycket nyttig sett till kritik… Trots att den är liten så består den av många grundlösa hadîther. Min vän i Damaskus, Khayr-ud-Dîn Wânlî, har kommenterat boken. Jag rekommenderar hans upplaga av Ibn-ul-Djawzîs ”Talbîs Iblîs”.