Ibn-ul-Djawzîs åsikt om egenskaperna är inte erkänd

Muhammad Abû Zahrah anklagar Shaykhen – Ibn Taymiyyah – för att tillskriva Salaf att de beskriver Allâh med låghet när han säger följande:

”Ibn Taymiyyah fastställer att Salafs lära är att bekräfta allt som nämns i Qur’ânen som högheten och lågheten.”

Det är både en lögn mot Qur’ânen och Shaykhen. Qur’ânen nämner inget om Allâhs låghet. Fjärran är Allâh från det då det är olämpligt! Och inte heller har Shaykhen sagt det eller tillskrivit Salaf det. Det är bara Abû Zahrah som har blandat ihop saker och ting på ett blint och konstigt sätt.

Han anklagar Qur’ânen för att förkunna att Allâh är beskriven med mänskliga och olämpliga egenskaper. Likaså anklagar han Salaf för att inte tro på de egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah som Allâhs resning över tronen, hand, ansikte, kärlek och hat. Ty han anser att detta leder till att man beskriver Allâh med skapelsens egenskaper. Detta betyder ju att Qur’ânen kom med falskhet och att Salaf motstred Qur’ânen och Sunnah i den allra viktigaste frågan, nämligen trosläran. Vad är kvar efter detta och vad i Qur’ânen och Sunnah håller de med om?

Han nämnde inget bevis för detta bortsett från citat från Ibn-ul-Djawzî. Ibn-ul-Djawzîs ord utgör dock inget bevis på grund av två orsaker:

1 – Han är känd för att avvika från Salafs troslära inom Allâhs egenskaper. En sådan persons ord kan inte användas som bevis mot den som tycker något annat.

2 – Salafs imamers – däribland Imâm Ahmad – ord förkastar det Ibn-ul-Djawzî säger. Deras ord är tillgängliga i deras utspridda och kända böcker som Shaykh-ul-Islâm har citerat – och lov och pris tillkommer Allâh.