Ibn-ul-Djawzî om hur ledaren skall påbjudas och förbjudas

´Amr bin al-´Âs sade till sin son:

”Käre son! Memorera det jag kommer att befalla dig; en rättvis ledare är bättre än ett ösregn, ett dödligt lejon är bättre än en orättvis ledare och en orättvis ledare är bättre än en ständig prövning.”

Ibn-ul-Djawzî sade:

”Det tillåtna sättet att påbjuda makthavarna det goda och förbjuda dem det onda är att lära dem och tillrättavisa dem. Ett hårt fördömande som ”Din tyrann! Du som inte fruktar Allâh!” är inte tillåtet om det finns risk att det leder till att andra drabbas av prövningens ondska. Om personen endast fruktar för sig själv är det tillåtet enligt de flesta lärda. Jag tycker personligen inte att man skall göra så. Ty syftet är att avvärja det onda. Att hoppa på makthavaren för hans ondska är större ondska än ondskan som han vill avvärja. Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade: ”Makthavaren skall inte konfronteras. Hans svärd och käpp är dragna.”