Ibn-ul-´Arabî om att läsa al-Fâtihah bakom imamen

Publicerad: 2012-04-15
Författare: Imâm Abû Bakr Muhammad bin ´Abdillâh al-´Arabî
Källa: Ahkâm-ul-Qur’ân (1/25-26)

 

Shâfi´iyyah säger att bönen är ogiltig om man inte läser al-Fâtihah bakom imamen. Våra lärda – Mâlikiyyah – har tre åsikter i frågan:

1 – Han skall endast läsa om imamen läser tyst. Detta sade Ibn-ul-Qâsim.

2 – Han skall inte läsa alls. Detta sade Ibn Wahb och Ashhab, vilket nämns i Muhammads bok.

3 – Han skall läsa bakom imamen. Bönen är dock giltig om han inte skulle läsa den. Detta sade Muhammad bin ´Abdil-Hakam. Det verkar som om han anser det vara rekommenderat att läsa.

Den korrekta åsikten är att det är obligatoriskt att läsa om imamen läser tyst och förbjudet om han hör imamens höga läsning då det är obligatoriskt att lyssna på hans läsning. Om han skulle vara långt borta från imamen så att han inte hör honom, är det samma dom som om imamen läser tyst. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning till att läsa al-Fâtihah är allmän i alla böner och situationer som dock specificeras av den höga läsningen när det är obligatoriskt att lyssna på den. Sålunda förblir till synes den allmänna domen i alla andra situationer.