Ibn Taymiyyahs syn på Mawlid-firandet

Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh

https://www.youtube.com/watch?v=jFdp9wX591A&feature=youtu.be

Efter att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah hade klargjort att Mawlid-firandet är innovativt, sade han:

De flesta av dem som är sysselsatta med denna innovation – dock med en god avsikt och aktivitet som man hoppas att de belönas för – är svaga med att följa sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallningar.”1

Samme Shaykh-ul-Islâm sade att handlingen är innovation. Han menade alltså att de belönas för den kärlek som finns i deras hjärtan. De belönas alltså för sin kärlek, ty Allâh är inte alls orättvis mot människorna. Däremot är de fördömda ur handlingens perspektiv eftersom den är innovativ.

1Iqtidhâ’ as-Sirât al-Mustaqîm (2/123-124) . Se https://darulhadith.com/ibn-taymiyyah-inget-gott-i-mawlid-firandet/