Ibn Taymiyyahs slutsats kan inte accepteras

Fråga: Ibn-ul-Qayyim berättade att han hörde Shaykh-ul-Islâm säga:

”Den som slår vakt om bönen:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

”Du Levande! Du Upprätthållande! Jag söker hjälp via Din nåd.”

fyrtio dagar mellan böneutropet till Fadjr och Iqâmah begåvas med ett levande hjärta som inte dör.”1

Har det uttalandet något bevis? Är det korrekt?

Svar: Jag vet inte att det har något bevis i sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Måhända nämnde Shaykh-ul-Islâm det utifrån personlig erfarenhet. Det vill säga att han provade det och märkte att det upplivar hjärtat. Trots det anser vi inte att man slår vakt om saken så länge den inte är byggd på bevis från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ty uttalandet berör det dolda och dyrkan. Vetskap om det dolda uppnås endast via uppenbarelse och dyrkan föreskrivs endast via uppenbarelse. Om någon av er kan hitta bevis för uttalandet hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), godtas det med nöje. Annars är det hans (rahimahullâh) egen slutsats som inte kan accepteras.

1Madâridj-us-Sâlikîn (4/136).