Ibn Taymiyyahs regel om strykning på sandaler

Det är säkrast att inte stryka på sandalerna och att istället tvätta fötterna. Ty profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Akta hälarna från Elden!”

är allmänna. al-Bukhârî (rahimahullâh) fastslog att sandaler inte skall strykas.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) har en annan åsikt. Han menade att det är tillåtet att stryka på dem om det är svårt att ta av dem och sade:

”Det anses vara svårt att ta av dem om han endast kan ta av den ena sandalen med hjälp av handen eller andra foten.”1

1Se ”al-Ikhtiyârât”, sid. 24.