Ibn Taymiyyah om hundpälsens renhet

Angående hundpälsen och huruvida den är oren eller inte har de lärda två åsikter om den och likaså Ahmad.

Är det obligatoriskt att tömma en brunn om hunden tappar hår i den? Det är obligatoriskt att tömma den enligt dem som anser att håret har smutsat ned vattnet. Denna åsikt har de lärda i Kûfah som Abû Hanîfah.

Andra lärda säger att vattnet blir bara orent om det ändras. Denna åsikt har majoriteten. I detta fall är det tillåtet att använda sig av vattnet om det så skulle finnas hundhår i det. Denna åsikt har de som säger att hundpälsen är ren.

Det verkar som att den mest korrekta åsikten är att hundpälsen är ren då det inte finns något bekräftat bevis från Sharî´ah om det.