Ibn Taymiyyahs olika uttalanden om Tawassul

Fråga: En gång säger Shaykh-ul-Islâm i ”at-Tawassul wal-Wasîlah” att Tawassul är en innovation, en annan gång att det leder till avguderi och en tredje gång att det är avguderi. Är dessa uttalanden från honom (rahimahullâh)…

Svar: Jag har förklarat det för er. Om Tawassul består av dyrkan av den som det görs Tawassul via, som slakt för honom, avlagda eder i hans namn och bön om hans hjälp, är det avguderi. Om Tawassul inte består av dyrkan av den som det görs Tawassul via, är det en innovation och ett medel till avguderi.