Ibn Taymiyyahs förnyade islam

Från: Det har rapporterats att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Fram tills nu har jag hela tiden förnyat min islam.”

Vad betyder det uttalandet?

Svar: Det hör till hans ödmjukhet och erkännande att han är en människa och att han inte klarar av att uppfylla alla Allâhs krav. Det hör till hans tacksamhet till Allâh och utförda plikter. Den troende skall alltid se nedvärderande på sig själv och inse att han inte lever upp till Allâhs rättighet och att han inte förmår att utföra samtliga religiösa plikter.

När Satan intalar människan att hon är fulländad och att hon har levt upp till Allâhs och islams rättigheter, går hon under. Det hör till egenkärlek och självberöm. Hans (rahimahullâh) ord hör till imamernas ödmjukhet. Vissa brukade säga:

”Ju mer jag lär mig desto mer inser jag att jag är okunnig.”

Varje gång han går in i kunskapen inser han att han fortfarande är okunnig. Vi måste vara ödmjuka.

För övrigt är han fjärran från avfall. Det lär oss bara att vara ödmjuka. Det lär oss att alltid se ned på oss själva, nedvärdera oss själva och anklaga oss själva för väldiga brister oavsett vad vi har uppnått. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag förmår inte att hylla Dig som sig bör. Du är som Du har hyllat Dig själv.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh förlåt mig för mina synder, min okunnighet, min överdrift och allt som Du är kunnigare än mig om.”2

Så sade den fullkomligaste människan (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Således skall det inte vara märkligt att Shaykh-ul-Islâm uttalade sig på det viset.

1Muslim (486).

2al-Bukhârî (6398) och Muslim (2719).