Ibn Taymiyyahs dagliga frukost

Fråga: Är det bekräftat att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) brukade läsa något som kallas för ”lugnets Qur’ân-verser” i samband med sorg och bekymmer, skriva ned dem, doppa dem i vatten och sedan dricka det?

Svar: Jag känner inte till det. Jag vet inte. Dock brukade Shaykh-ul-Islâm slå vakt om de bestämda bönerna varje morgon och kväll. Hans elev Imâm Ibn-ul-Qayyim nämnde hur han en dag letade efter honom. Han hittade honom tillbakalutad mot pelaren i moskén. Han vågade inte tala med honom. Han satt kvar till dess att Shaykhen var klar med sina böner. När han vände sig om mot honom sade han: ”Har du varit här länge?” Han sade: ”Ja.” Då sade han: ”Detta är min näring. Om jag inte livnär mig på detta kan jag inte gå.” Vad var hans näring? Bönor och bröd? Hans näring var påminnelse om Allâh:

”Detta är min näring. Om jag inte livnär mig på detta kan jag inte gå.”

Han fick sin styrka från påminnelsen om Allâh (´azza wa djall).