Ibn Taymiyyahs bön om förståelse

Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Det kunde hända att jag hittade drygt hundra förklaringar till en enda Qur’ân-vers varefter jag bad Allâh om förståelse och bad:

Du som lärde Âdam och Ibrâhîm! Lär mig!”

Jag brukade gå till övergivna moskéer och liknande platser, placera mitt ansikte på sanden1 och åkalla Allâh (ta´âlâ):

Du som lärde Ibrâhîm! Lär mig!”

Han argumenterade med Mu´âdh bin Djabals ord till Mâlik bin Yukhâmir som grät när han låg inför döden och sade:

Jag gråter inte över det världsliga som jag uppnått genom dig utan över kunskapen och tron som jag lärt mig från dig.” Då sade Mu´âdh: ”Den som letar efter kunskap och tro ska finna dem. Sök kunskap hos fyra stycken. Om du inte klarar av att få kunskap hos dem ska du veta att den inte finns på jorden. Då får du söka från Honom som lärde Ibrâhîm.”