Ibn Taymiyyahs bok ”ar-Risâlah al-´Arshiyyah”

Fråga: Stämmer det att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) har skrivit boken ”Kitâb-ul-´Arsh”?

Svar: Ja, den heter ”ar-Risâlah al-´Arshiyyah”. Den är känd och tvivelsutan skriven av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah.