Ibn Taymiyyah var inte felfri

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (884)

Med det sagt finns det ingen skillnad. Ibn Taymiyyah förfelade. Han tillät exempel två handlar i en handel och han sade att händelser saknar begynnelse1. Det finns ingen skillnad huruvida han förfelade i den första eller i den andra frågan. Ty han var inte felfri. Däremot säger vi inte att han hädade; han drog egna slutsatser och erhöll därmed belöning i båda fallen. Allt är islam, oavsett om det rör sig om dogm eller domar. Således finns det inget behov av att du håller tal om Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och hans dygder för att sedan undra om det var möjligt att han förfelade i dogmatiska frågor. Det finns ingen skillnad. Vi fastslår att han inte var felfri, han var inte profet. Han kunde dra egna slutsatser och därmed förfela i en fråga, fem frågor, tio frågor och så vidare, och ändå erhålla belöning. Det spelar som sagt ingen roll om ämnet är relaterat till dogm eller domar. Exempelvis säger Ibn Taymiyyah att vi inte kan utse den första skapelsen, men sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju:

”Det första Allâh skapade var pennan.”

Alltså förfelade han. Jag har skrivit att han förfelade, men det skadar inte honom. Så som jag säger att han gjorde fel, sade han samma sak om dem som delade min åsikt på hans tid.