Ibn Taymiyyah var arab

Att Ibn Taymiyyah relateras som an-Numayrî nämnde hans elevers elev Ibn Nâsir-id-Dîn (d. 842) och därefter al-´Adawî i boken ”az-Ziyârât”. Faktum är att Shaykhen själv har skrivit den tillskrivningen i några av sina handskrivna avhandlingar. Shaykh Ibn Qâsim nämnde i förordet till ”an-Naqdh” hur han såg två avhandlingar i Dhâhiriyyah-biblioteket med den tillskrivningen.

an-Numayrî är en tillskrivning till Banû Numayr som härstammar från ´Âmir bin Sa´sa´h bin Mu´âwiyah bin Bakr bin Hawâzin som härstammar från ´Adnân. al-Qalaqshandî citerade i ”Nihâyat-ul-Arab” Ibn Khaldûn som sade:

”Banû Numayr bodde runtom Övre Mesopotamien och Levanten.”1

Shaykh-ul-Islâm var alltså en ren arab sett till härkomst och språk.

1Sid. 433.