Ibn Taymiyyah tillät radband, men vi följer Salaf

Stoppade Salaf, efter att radbanden hade uppstått, ned sina radband i fickorna, tog sedan fram dem efter att de hade bett och läste Dhikr på dem? Eller läste de Dhikr på sina fingrar? Självfallet gjorde de det andra alternativet. Radbandet är ett av Sûfiyyahs innovationer. Det säger allt. I och med att denna innovation går emot Sunnah, så anser jag inte att Ibn Taymiyyah (eller de som håller med honom) har rätt när han tillåter det. Det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har klargjort för oss är tillräckligt; han har både sagt och visat att Dhikr skall utföras med högerhandens fingrar.

Än idag ser vi hur de gamla muslimerna efterapade nasaréerna med dessa radband. Radbandet kom från nasaréerna1 till muslimerna. Nasaréerna tog dem från buddisterna2. Det är alltså en gammal innovation som forna religionsanhängare använde innan islam. Den kom till nasaréerna som innoverade dem liksom de innoverade munkväsen och annat. Därefter kom det från nasaréerna till muslimerna. Jag anser inte att det är tillåtet att använda radband därför att det går emot autentisk Sunnah.