Ibn Taymiyyah om vegetarianism

Orsakerna bakom denna avvikelse, är att det finns människor som överväldigas av avhållsamheten och handlar avhållsamt när det är fordrat att känna lust och ilska. Det gör exempelvis asketerna bland hedningarna, judarna och de kristna som munkar och andra. De anser kamp vara en brist bara för att människor dödas, avkommor förslavas och egendomar beslagtas. De anser att Allâh inte har låtit Dâwûd underhålla Jerusalem eftersom han dödade människor. Vissa av dem anser att inget skall slaktas, vilket hinduerna säger. Det finns även de som inte förbjuder det, men väljer att komma Allâh närmare genom att låta bli att slakta djur, äta dess kött eller ens gifta sig med kvinnor. När de prisas, säger man om dem:

”De varken gifte sig eller slaktade.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde dessa människor. al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Anas som berättade:

”En grupp av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare frågade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruar om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handlingar i hemmet. Därefter sade vissa av dem: ”Jag skall inte gifta mig med kvinnor.” Andra sade: ”Jag skall inte äta kött.” Somliga sade: ”Jag skall inte sova på madrass.” När profeten fick reda på detta, lovprisade han Allâh och sade: ”Varför säger vissa människor så och så? Jag ber och sover. Jag fastar och bryter fastan. Jag gifter mig med kvinnor och äter kött. Den som vänder sig bort från min Sunnah är inte från mig.”1

1 al-Bukhârî (6/116) och Muslim (2/1020).