Ibn Taymiyyah om tvagningen efter att ha rört vid kvinnan

Publicerad: 2010-10-25
Författare: Shaykh-ul-Islam Ahmad bin Taymiyyah (d. 762)
Källa: al-Fatâwâ al-´Irâqiyyah (1/60)

 

Fråga: Bryts tvagningen om en man rör vid en kvinna?

Svar: Det är bra om han tvår sig. Skulle han däremot inte göra det och förrätta bönen, anses den vara korrekt enligt den troligtvis mest korrekta åsikten.