Ibn Taymiyyah om syftet med avvisning av Ahl-ul-Bid´a och Isbâl

Tystnad, ständig ylleklädsel, nakenhet, avsiktlig vistelse i solen, palmbladsklädsel, täckt ansikte, utebliven förtäring av bröd och kött, utebliven vattendrickning och dylikt är avvisade innovationer som inte tillhör religionen.

Innovatören bakom dessa handlingar vill högaktas och besökas av människorna. Hans handling är inte för Allâhs sak och den är inte korrekt. Handlingen är en brist och påminner om en död gris som är förbjuden att äta på grund av två skäl.

Sålunda är det obligatoriskt att avvisa Ahl-ul-Bid´a med en god avsikt. Avsikten skall vara lydnad gentemot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inte lusten eller konkurrens om högaktning.

Inga kläder får vara under anklarna.