Ibn Taymiyyah om Râfidhahs och Ismâ´îliyyahs lekmän

Han – al-Hillî – sade:

”Imamerna är felfria som profeterna.”

Detta är en unik lära för Râfidhah Imâmiyyah som de inte har gemensamt med någon annan – varken Zaydiyyah eller med några andra muslimska grupper – bortsett från dem som är värre än dem som Ismâ´îliyyah som säger att Banû ´Ubayd är felfria. Dessa tillskriver sig Muhammad bin Ismâ´îl bin Dja´far. De säger att Muhammad bin Ismâ´îl skall ha ledarskapet efter Dja´far och inte Mûsâ bin Dja´far. Dessa är kättare och hycklare.

Imâmiyyah är mycket bättre än dem. Trots att Imâmiyyah är överdrivet okunniga och vilsna, finns det sanna muslimer bland dem som inte är kättare och hycklare. De är däremot okunniga och vilsna och följer sina lustar.

Vad gäller de andra, så är deras stora imamer, som verkligen vet vad deras Bâtiniyyah-lära går ut på, kättare och hycklare. Angående deras lekmän som inte känner till sanningen om sin lära, finns det en möjlighet att de är muslimer.