Ibn Taymiyyah om Qur’ân-läsning under födelseblödningarna

Publicerad: 2010-11-28
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (21/636)

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan med födelseblödningar att läsa Qur’ânen? Är det tillåtet att ha samlag med henne innan de fyrtio dagarna tar slut? Är det tillåtet att ha samlag med henne efter hennes fyrtio dagar innan hon badar?

Svar: Lov och pris tillkommer Allâh. Vad gäller samlag innan blodet upphör, är det förbjudet enligt samtliga imamer.

Om hennes blod upphör innan fyrtio dagar, skall hon bada och förrätta bönen. Däremot bör mannen inte ha samlag med henne förrän de fyrtio dagarna är över.

Angående hennes Qur’ân-läsning, skall hon inte läsa den om hon inte fruktar att glömma den. Om hon fruktar att hon kommer att glömma den, skall hon läsa den enligt en av de lärdas två åsikter.

När blodet upphör, skall hon bada, läsa Qur’ânen och förrätta bönen enligt samstämmigheten. Om hon inte kan bada på grund av vattenbrist eller befarad skada på grund av vattnet eller liknande, gör hon Tayammum och det hon brukar göra efter att ha badat och Allâh vet bättre.