Ibn Taymiyyah om frivillig bön i samling

Det är rekommenderat att be frivillig bön i samling så länge det bara sker ibland och inte blir till en vana. Detsamma gäller om det finns en nytta med det, som att be med någon som inte kan be ensam eller med någon som är för lat för att be ensam. I detta fall är det bättre att be i samling så länge det inte blir till en vanesak.

Likaså är det bättre att be de frivilliga bönerna hemma om det inte finns en större nytta med att be dem i moskén.”