Ibn Taymiyyah om formuleringen hos an-Nasâ’î rörande nedstigningen

Publicerad: 2011-06-27
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 37-38

 

Vissa människor argumenterar med det som an-Nasâ’î rapporterade via vissa formuleringar i vilka det står:

”När den första tredjedelen av natten har passerat stiger Allâh ned till den nedersta himlen. Han förblir där till dess att gryningen går in. Då säger en: ”Finns det någon som tillber så att han kan besvaras? Finns det någon sjukling som ber om att bli frisk så att han kan bli frisk? Finns det någon syndare som ber om förlåtelse så att han kan förlåtas?”1

Om detta verkligen är bekräftat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så säger både Herren det plus att Han befaller någon annan säga det. Utroparen säger dock inte:

”Vem tillber mig så att jag kan besvara honom?”

Den som rapporterar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt det ljuger om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Inte nog med att den motstrider formuleringen som har rapporterats mångfaldigt av imamerna i alla tider, utan den är även osund enligt intellektet. Det är känt att det är en lögn från vissa innovatörer. På samma sätt har vissa av dem läst hadîthen som ”يُنزِل ” (sänder ned) istället för ”يَنزِل” (stiger ned). Likaså har vissa läst:

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

”Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”2

som:

وَكَلَّمَ اللهَ مُوسَى تَكْلِيمًا

”Och Allâh som Mûsâ talade med ett verkligt tal.”3

Om de tolkar det som att det är Allâhs nåd som stiger ned, så är nåden som han bekräftar antingen något som existerar av sig själv eller en egenskap som existerar via någon annan. Om nåden är något som existerar av sig själv och som stiger ned till den nedersta himlen, kan den inte säga:

”Vem tillber Mig så att Jag kan besvara honom?”

På samma sätt kan inte heller en ängel säga det.

Och om det är en av egenskaperna, så existerar den inte av sig själv och inte heller kan den säga dessa ord. Och vilken nytta har vi av en nåd som stiger ned till den nedersta himlen och inte till oss?

1 ´Amal-ul-Yawm wal-Laylah (489).

2 4:164

3 4:164