Ibn Taymiyyah om den blinde mannens Tawassul

Publicerad: 2011-01-20
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Qâ´idah Djaliyyah, sid. 122-123
Kommentar: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

 

Den blindes hadîth är inget bevis för dem, ty han bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om bön. Klart och tydligt ses det att han gjorde Tawassul vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön och medling. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade honom att säga:

”Allâh, låt honom medla för mig.”

Därför återgav Allâh honom hans syn och detta räknas till ett av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mirakel. Skulle någon annan blind man gjort Tawassul utan att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad för honom, hade de inte uppnått det han uppnådde1.

1 ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî sade:

”Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött, blev flera följeslagare blinda. Till dem hör bl a Ibn ´Abbâs och Djâbir och Ibn ´Abbâs ville t o m få synen tillbaka. Hade Tawassul vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) essens varit lagstiftad, skulle han ha gjort det och skulle likaså ha mer rätt att bli bönhörd en denna okända följeslagare. Dessutom blev ´Utbân bin Mâlik av med sin syn på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid och det samma gäller Ibn Umm Maktûm.” (Kommentar till ”Qâ´idah Djaliyyah”, sid. 122-123)