Ibn Taymiyyah om bönen innan fredagsbönen

Det finns ingen Râtibah innan fredagsbönen. Andra säger att det är en förkortad Dhuhr och därför ber man innan fredagsbönen det man ber innan Dhuhr. Det är dock inte korrekt, ty förkortad Dhuhr har ingen föregående Sunnah.

Dock kan man säga att när ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) införde det första böneutropet enades muslimerna om det. Sålunda blev det ett föreskrivet böneutrop. I så fall är det tillåtet och bra att be mellan det första böneutropet och det andra böneutropet. Det är dock ingen Râtibah. Det är som två Raka´ât innan Maghrib. Den som ber däremellan skall inte fördömas och den som låter bli att be däremellan skall inte heller fördömas. Detta är den mest måttliga åsikten. Även om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte bad innan fredagsbönen sade han:

”Den som vill kan be mellan de två böneutropen.”1

Det kan vara bättre att inte be den bönen om okunniga människor får för sig att den är Sunnah eller till och med obligatorisk. I detta fall skall den inte bes så att människorna lär sig att den inte är Râtibah. Framför allt skall man låta bli att be den ibland om människorna ber den ständigt. På samma sätt anser de lärda att det är rekommenderat att låta bli att läsa kapitlet as-Sadjdah varje fredag.

Och om man ber den här bönen för att få med sig människorna och undvika bråk är det okej. Beroende på fördelarna är det rekommenderat att en gång göra en handling för att undvika den en annan gång.

1al-Bukhârî (627) och Muslim (838).