Ibn Taymiyyah om att röra vid Qur’ânen utan tvagning

Publicerad: 2010-08-23
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (21/266)

 

Fråga: Är det tillåtet att röra vid Qur’ânen utan tvagning?

Svar: De fyra imamernas rättsskolor säger att endast den rene får röra vid Qur’ânen. Så stod det i brevet som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade till ´Amr bin Hazm:

“Ingen annan än den rene skall röra vid Qur’ânen.”

Imâm Ahmad sade:

“Det råder inga tvivel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrev det. Denna åsikt har även Salmân al-Fârisî, ´Abdullâh bin ´Umar och andra och vi känner inte till att någon följeslagare hade en annan åsikt.”