Ibn Taymiyyah om att följa ett begravningståg och bröllop som består av synder

Skall man följa med begravningståget som består av synder (som att exempelvis ha med sig bröd eller får framför det eller bakom det) eller några andra praktiska och verbala innovationer (som täckta kistor i vackra tyger)? Det finns två åsikter om det och båda är rapporterade från Ahmad.

Den korrekta åsikten är att man skall följa med det. Det är trots allt den dödes rättighet. Den faller inte på grund av andras handlingar. Synderna skall dock fördömas. Om hans uteblivande får dem att lämna synderna, låter han bli att medverka.

Så är inte fallet med bröllopet. Där är det personen med rättigheten som gör synden. Med hans synd faller hans rättighet. På samma sätt hälsar man inte på syndaren under tiden som han syndar och Allâh vet bättre.