Ibn Taymiyyah om al-´Utbî-berättelsen

Publicerad: 2011-01-19
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Qâ´idah Djaliyyah, sid. 160-163

 

De nämnde en vers från al-´Utbî och att han såg en beduin komma till hans grav och läsa denna vers. Därefter såg han i sömnen att Allâh hade förlåtit honom. Detta har ingen av de lärde nämnt bland de följda rättsskolorna vars domslut tas av. Inte heller har den som har nämnt den, nämnt något Sharî´ah-baserat bevis för den. Det är känt att om det hade varit lagstiftat att be honom om tillbedjan, förmedlan och förlåtelse vid hans grav, hade följeslagarna och de som följde dem i godhet varit kunnigare om det och utfört det före någon annan. Så förträffliga Imâm Mâliks ord är då han sade:

”Den senare generationen av detta folk kan endast rättas till med det som rättade till den tidigare generationen.”

Jag har inte hört att någon från detta samfunds företrädare har gjort något liknande. Denna imam gav ett exempel och ställde frågan hur något kan anses vara religion då det inte har rapporterats av någon från Salaf, för att därefter befalla samfundet att söka tillbedjan, medling och förlåtelse från döda profeter och rättfärdiga människor efter att de har dött – samtidigt som ingen av detta samfunds Salaf gjorde det?