Ibn Taymiyyah om ´Umar bin al-Khattâbs Tawassul via al-Abbâs

Publicerad: 2011-05-06
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Qâ´îdah fîl-Wasîlah, sid. 61-62

 

Efter att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött, gjorde de Tawassul via hans farbror al-´Abbâs tillbedjan, och inte via honom. Då han levde, brukade de göra Tawassul via hans tillbedjan, som i sin tur upphörde med hans död. Således gjorde de Tawassul via al-´Abbâs tillbedjan.

Likaså gjorde Mu´âwiyah bin Abî Sufyân i Shâm Tawassul via Yazîd bin al-Aswad al-Djurashîs bön om regn. Han sade:

”Allâh, vi gör Tawassul till Dig via vår främste. Yazîd, lyft på händerna.”
Han lyfte då på händerna och började tillbe och det samma gjorde människorna till dess att det började regna.”1

På grund av detta sade de Fiqh-lärda:

”Det är rekommenderat att be om regn via de rättfärdiga och religiösa människorna och det är ännu bättre att personen i fråga är från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj på samma sätt som ´Umar bad al-´Abbâs att be om regn.”

1 Ibn Sa´d I ”at-Tabaqât” (7/444), Abû Zur´ah ar-Râzî i ’at-Târîkh’ (1/602), adh-Dhahabî i ”Târîkh-ul-Islâm” (538), Ibn ´Asâkir i ’Târîkh Dimashq’ (18/120) m fl.