Ibn Taymiyyah om ´Îd-gratulationer

Fråga: Finns det någon grund i föreskriften för ´Îd-gratulationer som ‘“´Îd Mubârak’” (Välsignad ´Îd) och liknande? Vad skall man säga i så fall?

Svar: Vad berör gratulationerna i samband med ´Îd som man säger efter ´Îd-bönen, som ‘“Må Allâh acceptera från oss och er’” och liknande, så har det rapporterats att vissa följeslagare brukade göra det. Imamerna, som Ahmad och andra, anser det vara tillåtet. Däremot sade Ahmad:

““Jag kommer inte att inleda gratulationen. Om någon gratulerar mig först, gratulerar jag tillbaka.””

Ty det är obligatoriskt att besvara gratulationer. Det är dock ingen befalld Sunnah att inleda gratulationen och inte heller är den förbjuden. Den som gratulerar, har en företrädare, och den som låter bli att gratulera, har också en företrädare – och Allâh vet bättre.