Ibn Taymiyyah och universums evighet

Den som säger att Allâh (ta´âlâ) alltid har talat utmed Sin vilja och handlat handlingar efter handlingar utmed Sin styrka och vilja säger också att allt annan än Allâh är skapat efter att inte ha existerat och att det inte finns någon skapelse som har funnits lika länge som Allâh, tvärtemot vad filosoferna, som anser att universum har funnits lika länge som Allâh, påstår. Detta säger inte muslimerna.