Ibn Taymiyyah och Takfîr

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 47-48

Fråga: Är såväl adderade som ursprungliga innovationer otro?

Svar: Vissa ursprungliga innovationer är otro. Det är ju otro att förneka en av Allâhs egenskaper. Somliga extrema Murdji’ah hädar också då de begränsar tron vid kännedom och ignorerar alla straffrelaterade bevis. De motiverar syndare till att bagatellisera Allâhs sanna religion. Khawâridj och Mu´tazilah har också innovationer på grund av vilka de beskylls för otro. En av dem är deras teori om att Qur’ânen är skapad. Det fanns Salaf som beskyllde dem för otro och det fanns Salaf som inte gjorde det.

När det kommer till Ibn Taymiyyah och de lärde efteråt, så pekade de på de myckna tvivlen som rådde på deras tid och att det islamiska ljuset från Salafs dagar sken inte längre lika starkt bland människorna. Därav sade de att dogmerna är förvisso otro, men att de inte beskyllde någon för otro förrän denne saknade ursäkt. Du ser hur en person vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, ber, fastar, vallfärdar, betalar allmosa, tror på paradiset och helvetet och så vidare, men han besitter också hedniska villfarelser. Samtidigt anser han själv att han är troende. Personen har dock tvivel som han har farit vilse med. Denne kan du inte beskylla för otro förrän han saknar ursäkt, fortsätter envist och vidhåller sin hedniska villfarelse. Först då hädar han varför han kan beskyllas för otro och avfall.