Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim om det upphörande helvetet

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 73

Vissa tidigare lärde citeras gällande helvetets upphörande. Samma åsikt har tillskrivits Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh), om än obekräftat. Hans elev Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) har behandlat ämnet ingående i sina böcker ”Shifâ’-ul-´Alîl” och ”Hâdîl-Arwâh”, dock utan att konstatera helvetets upphörande. Faktum är att han sade efter att ha lagt fram tjugo bevis:

Om jag blir frågad vad jag har kommit fram till i denna väldiga fråga, svarar jag att jag har kommit fram till Hans (ta´âlâ) ord:

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

”Din Herre gör vad Han vill.”1

Dock sade han uttryckligt i boken ”al-Wâbil as-Sayyib” att både paradiset och helvetet kommer aldrig att upphöra existera och att elden som kommer att upphöra är de muslimska syndarnas eld2.

111:107

2al-Wâbil as-Sayyib, sid. 24