Ibn Taymiyyah och andra imamers insikt

Insikt (الفراسة) beror på två saker:

1 – Den insiktsfulles kvalitativa intellekt, skarpsinniga hjärta och fina smarthet.

2 – Tecken och bevis som den insiktsfulle använder sig av.

När bäggedera finns i en person kan han knappt förfela. Och om de uteblir kan han knappt ha rätt. Och om den ena faktorn är stark till skillnad från den andra, är hans insikt halvdan.

Iyâs bin Mu´âwiyah var en av de mest insiktsfulla människorna och hans företeelser är kända. Detsamma gäller ash-Shâfi´î (rahimahullâh). Man brukade säga att böcker kan skrivas om hans insikter.

Jag såg anmärkningsvärda saker från Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs insikt och än mer anmärkningsvärt var det jag inte såg. Att skriva ned hans insikter skulle fordra en stor bok. Han berättade för sina vänner att mongolerna skulle gå in i Levanten 699 och att den muslimska armén skulle slås ned. Han berättade att Damaskus skulle undkomma massaker ett år och förslavning ett annat samt att armén var fokuserad på egendomar. Detta sade han innan mongolerna börjat röra på sig.

Då mongolerna börjat röra på sig 702 berättade han för människorna och ledarna att de skulle lida nederlag och att muslimerna skulle segra. Fler än sjuttio gånger svor han på det och när han blev tillsagd att säga: ”Om Allâh vill”, sade han:

Om Allâh vill. Jag säger det för att det verkligen ska ske och inte bara utav hopp.”1

Jag hörde honom säga det. Han sade:

Efter att de hade insisterat sade jag åt dem: ”Insistera inte. Allâh (ta´âlâ) har skrivit i Den bevarade tavlan2 att de ska förlora denna gång och att den muslimska armén ska segra.”

Han sade:

Inför fronten intalade jag några generaler och soldater om segerns sötma.”

Hans vid dessa två händelser partiella insikter föll ned som regn.

1Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Måhända svär en rufsig, dammig och utestängd person vid Allâh varvid Han infriar hans svordom.” (Muslim (2854))