Ibn Taymiyyah och al-Albânî om den uteblivna bönen i moské 2

Fråga: Jag har hört att hadîthen:

”Den som hör böneutropet och låter bli att komma har ingen bön så länge han inte har ett skäl.”1

dementerar dess giltighet.

Svar: Det sade dessförinnan Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Jag delar dock inte den åsikten. Jag anser att hadîthen åsyftar bönens fullkomlighet. Det vill säga att personen är syndig ändock hans bön är giltig. Ty han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Samlingsbönen är tjugosju gånger bättre än bönen på egen hand.”

Det bevisar att den ensammes bön är giltig, men han mister tjugosju böner.

1Abû Dâwûd (551) och Ibn Mâdjah (793).