Ibn Taymiyyah: Inget gott i Mawlid-firandet

Detsamma gäller det vissa människor hittar på för att antingen imitera de kristna eller utav kärlek och högaktning till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det måhända att Allâh belönar dem för denna kärlek och denna aktivitet, men inte för innovationen i att fira profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag. Likaså förekommer det meningsskiljaktighet om det korrekta datumet.

Denna handling utfördes inte av Salaf, trots att dess fordringar fanns på plats medan dess hinder var avvärjda. Om handlingen bestod av enbart gott, eller om den ens bestod av fler fördelar än nackdelar, skulle Salaf (radhiya Allâhu ´anhum) ha mer rätt till den än oss. De älskade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mer än oss på samma sätt som de högaktade honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mer än oss. De var ivrigare i att utföra goda handlingar än vad vi är.

Dock ligger den fullkomliga kärleken och högaktningen i att följa och lyda honom, rätta sig efter hans befallning, återuppliva hans Sunnah, den inre såväl som den yttre, sprida det han förkunnade och strida för det med hjärtat, handen och tungan. Detta är de första företrädarnas väg bland Muhâdjirûn och Ansâr, samt dem som följde dem i godhet.

De flesta av dem som är sysselsätta med denna innovation – dock med en god avsikt och aktivitet som man hoppas att de belönas för – är svaga med att följa sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallningar. Du finner dem vara som den som utsmyckar Qur’ânen utan att läsa den eller läser den utan följa den. En sådan person är som den som utsmyckar moskén utan att förrätta bönen, eller göra det sällan.