Ibn Taymiyyah godkände Ibn Hazms åsikt

Ibn Hazm sade:

”Elden, som är straffens boning, är sann och varken den eller dess invånare kommer att upphöra.”1

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah godkände det till skillnad från andra sakfrågor som han kritiserade. Också anmärkningsvärt är att åsikten delas även av Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh), vilket han uppenbarligen säger i boken ”ar-Rûh” och till och med konstaterar i andra böcker. Han sade:

Åtta saker ska förbli och

alla andra skapelser ska upphöra:

Tronen, fotpallen, elden, paradiset,

svansknotan, själen, Tavlan och Pennan2

1Marâtib-ul-Idjmâ´, sid. 173

2al-Kâfiyah ash-Shâfiyah (1/96)