Ibn Taymiyyah gick inte emot de fyra imamerna

Fråga: Angående frågorna vari Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) skilde sig åt från de fyra imamerna. Finns det något verk som har kompilerat dem?

Svar: Vissa lärda har kompilerat dem. De är drygt tjugo stycken. Men han (rahimahullâh) skilde sig inte från dem i den bemärkelsen att han lämnade alla deras åsikter. Det han kunde göra var att lämna deras kända åsikter. Om han väljer en åsikt så måste den ha en grund, framför allt bland Imâm Ahmads åsikter. I och med att han kunde välja en okänd åsikt så tror vissa att han går emot de fyra imamerna.