Ibn Taymiyyah – ett fenomen i arabiska

En av de bästa böckerna i sakfrågan som jag känner till är Ibn-ul-Qayyims bok ”Badâ’i´-ul-Fawâ’id”. Den består av fyra delar i två volymer. Däri finns fantastiska vetenskaper som du knappast hittar någon annanstans. Han skrev allt han kunde komma på. Därför ser du hur boken består av dogm, Fiqh, grammatik, retorik, Qur’ân-tolkning – allt.

Ibland går han in på ett ord och skriver en hel sida när han analyserar och granskar det. Han gjorde en slående forskning när han tog upp skillnaden mellan beröm (المدح) och lov (الحمد). Han sade:

”När vår Shaykh (Ibn Taymiyyah) gick in i sådana frågor kom han ut med märkvärdigheter.”

Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) var dock för upptagen med viktigare saker än att analysera arabiskan. Annars var Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) Allâhs tecken inom det arabiska språket. När han kom till Egypten träffade han den kände egyptiern Abû Hayyân, författaren till Qur’ân-tolkningen ”al-Bahr al-Muhît”. Abû Hayyân brukade hylla Shaykh-ul-Islâm och han lovade honom bland annat i prosan:

Ibn Taymiyyah stödjer vår föreskrift

liksom ledaren gjorde när Mudharr trotsade

Det vill säga Abû Bakr när araberna avföll. I alla fall, när de träffades i Egypten började de diskutera grammatiska frågor varpå Abû Hayyân argumenterade med Sîbûyah och hans bok. Hur kan du säga så när Sîbûyah sade något annat? Då sade Shaykh-ul-Islâm:

”Är Sîbûyah grammatikens profet?”

Så att vi måste följa honom, vill säga. Därefter sade han:

”Han har förfelat fler än åttio gånger i sin bok. Varken han eller du känner till de felen.”

Fri är Allâh från brister! Så talade han om grammatikens mästare. Därefter sägs det att Abû Hayyân tog illa upp varefter han skrev en dikt i vilken han angrep Ibn Taymiyyah. Må Allâh förlåta oss allesammans. Alltså, boken ”Badâ’i´-ul-Fawâ’id” tillhör de finaste böckerna. Den består av kuriosum som knappt finns någon annanstans.