Ibn Taymiyyah bekräftar helvetets ändlöshet

Fråga: Anas bin Mâlik berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sju saker ska varken dö eller upphöra: Elden och dess invånare, Tavlan, Pennan, Fotpallen och tronen.”

Är det autentiskt?

Svar: Det är ingen hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan några lärdes uttalanden. Salaf, deras imamer och resterande Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att skapelserna som ska finnas för alltid är exempelvis paradiset, Elden och tronen. Att alla skapelser ska sluta existera är en åsikt som bara delas av skolastiska innovatörer som Djahm bin Safwân och andra likasinnade som Mu´tazilah. Normen går dock emot Qur’ânen, Sunnah, Salafs samstämmighet och deras imamer.